Умови використання

Умови використання

Умови угоди користувача між компанією Greenworks і вами

Компанія Greenworks висловлює свою вдячність у зв’язку з виявленим вами інтересом до нашої компанії та її продукції. Ми звертаємося до вас з проханням і рекомендацією уважно ознайомитися з цими Умовами, перш ніж ви почнете користуватися цим веб-сайтом і будь-якими його підсайтами (спільно іменованим «Сайтом»).

Фактом використання Сайту ви висловлюєте свою згоду дотримуватися Умов (згідно з викладеним нижче визначенням).

Загальні положення

Сайт розміщений і обслуговується компанією Greenworks Tools Europe AB або компаніями, дочірніми підприємствами і філіями її групи (спільно іменованими «компанією GREENWORKS»). Порядок використання вами Сайту регулюється юридично зобов’язуючою угодою між вами і компанією GREENWORKS (далі — «Угода»). Нижче викладаються умови Угоди (далі — «Умови»). Фактом використання Сайту ви підтверджуєте, що ознайомилися з Умовами і всіма супутніми документами, зрозуміли їх зміст і погодилися з ними. З усіма положеннями необхідно ознайомитися дуже уважно. Вам не дозволяється використовувати Сайт, якщо ви не згодні з Умовами і всіма супутніми документами.

Конфіденційність

Інформація про чинні в компанії GREENWORKS правила забезпечення конфіденційності та порядок збирання і обробки персональної інформації представлена в Політиці конфіденційності компанії GREENWORKS. Ви погоджуєтеся з використанням ваших даних і персональної інформації відповідно до Політики конфіденційності компанії GREENWORKS.

Дозвіл

Відповідно до Умов, викладених у цій Угоді, компанія GREENWORKS надає вам невиключне, непередаване й обмежене право на доступ до цього Сайту, використання та перегляд цього Сайту і розміщуваних на ньому матеріалів. Ви зобов’язуєтеся не перешкоджати або не робити спроб перешкоджання роботі Сайту будь-яким чином. Компанія GREENWORKS дозволяє вам переглядати і завантажувати інформацію, розміщену на Сайті (далі — «Матеріали»), тільки для свого особистого, некомерційного користування, якщо інше явно не зазначено в GREENWORKS Social Media Newsroom. Цей дозвіл не означає передачі прав власності на Матеріали та копії Матеріалів і підпадає під дію таких обмежень: 1) ви зобов’язані зберігати на всіх копіях завантажуваних Матеріалів усі посилання на авторські права та інші вказівки на авторську приналежність, які містяться в Матеріалах; 2) ви не можете видозмінювати Матеріали яким-небудь способом, а також відтворювати, публічно демонструвати, виконувати, поширювати або інакше використовувати чи передавати їх в будь-яких публічних або комерційних цілях; 3) ви не повинні передавати Матеріали будь-яким особам без повідомлення останніх про зобов’язання, що випливають з цих Умов, і їхньої згоди прийняти на себе зазначені зобов’язання. Ви зобов’язуєтеся дотримуватися всіх додаткових обмежень, що відображаються на сайті, з урахуванням можливості їх періодичного оновлення.

Гарантії для користувачів

Ви заявляєте і гарантуєте, що будете користуватися Сайтом відповідно до цих Умов, в тому числі вимоги чинного законодавства та положення цієї Угоди, а також дотримуватися всіх нині існуючих і майбутніх правил і порядків, що стосуються Сайту. Ви зобов’язуєтеся не використовувати Сайт з метою, щоб: (а) здійснювати розсилання спаму або незапитуваних повідомлень; (б) видавати себе за компанію GREENWORKS або кого-небудь іншого чи дозволяти будь-якій третій особі видавати себе за вас; (в) підробляти заголовки та іншим чином маніпулювати ідентифікаційними ознаками з метою приховування джерела будь-якого контенту, що передається через Сайт; (г) перекручувати факти, що стосуються вашого зв’язку з будь-якою фізичною або юридичною особою; (д) здійснювати будь-які дії, що негативно відбиваються на можливостях використання Сайту іншими користувачами; (е) брати участь у якій-небудь діяльності, що порушує будь-які діючі закони; (ж) публікувати або передавати будь-які матеріали, що будь-яким чином порушують права інших осіб чи носять протиправний, образливий, наклепницький, непристойний або інший ганебний характер чи містять яку-небудь рекламу або нав’язування товарів чи послуг; (з) збирати та зберігати персональні дані інших користувачів без прямого дозволу з боку таких користувачів.

Порядок внесення змін

Компанія GREENWORKS залишає за собою право на власний розсуд змінювати, коригувати, додавати або вилучати будь-які частини цієї Угоди цілком чи повністю в будь-який момент і без попереднього повідомлення. Зміни, що вносяться в цю Угоду, набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Продовження вашого користування Сайтом після публікації будь-яких змін в цю Угоду буде вважатися вашою згодою з такими змінами.

Права інтелектуальної власності

Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що всі об’єкти прав інтелектуальної власності (в тому числі, крім іншого, авторські права, патенти, ноу-хау, конфіденційна інформація, права на бази даних і права на товарні знаки та промислові зразки, незалежно від того, зареєстровані вони чи ні) щодо Сайту належать компанії GREENWORKS або її ліцензіарам. Усі нематеріальні активи і права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з використанням таких прав інтелектуальної власності, які належать компанії GREENWORKS, служать інтересам останньої. Цей Сайт, в тому числі всі Матеріали, охороняється авторським правом і захищений по всьому світу законами про авторське право та положеннями відповідних міжнародних угод. При використанні цього Сайту, в тому числі всі Матеріали, ви зобов’язуєтеся виконувати вимоги всіх законів про авторське право, діючих по всьому світу, і перешкоджати будь-якому несанкціонованому копіюванню Матеріалів. Компанія GREENWORKS не надає вам жодних прямих чи непрямих прав з будь-яких патентів, прав на використання товарних знаків і промислових зразків, авторських прав або прав за законодавством про комерційну таємницю. Ви зобов’язуєтеся не використовувати товарні знаки компанії GREENWORKS, її торгові найменування, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена чи інші розпізнавальні ознаки торговельної марки, а також визнаєте і погоджуєтеся з тим, що жодна з цих Умов не дає вам права на таке використання, за винятком випадків, коли це явно передбачається Переліком товарних знаків компанії GREENWORKS. Звертаємо вашу увагу на те, що будь-яка інформація, незапрошувані пропозиції, ідеї чи інші матеріали, що подаються, вважаються неконфіденційними і непатентованими. Направляючи будь-яку інформацію або матеріали, ви надаєте компанії GREENWORKS необмежену, безоплатну, безвідкличну і всесвітньо діючу ліцензію на використання, відтворення, демонстрацію, показ, видозміну, передачу і поширення таких матеріалів чи інформації, а також погоджуєтеся з тим, що компанія GREENWORKS не обмежена у праві на використання будь-яких ідей, концепцій, напрацювань чи методик, які направляються вами нам з будь-якою метою.

Програмне забезпечення

Будь-яке програмне забезпечення, яке може бути доступним для завантаження з цього веб-сайту (далі — «Програмне забезпечення»), є витвором компанії GREENWORKS та/або її постачальників, що охороняються авторським правом.

Використання Програмного забезпечення регулюється умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем (за наявності такого), що супроводжує Програмне забезпечення або включене у нього (далі — «Ліцензійна угода»). Якщо з Ліцензійної угоди не випливає інше, Програмне забезпечення надається для скачування з метою його використання кінцевими користувачами. Будь-яке відтворення або подальше розповсюдження Програмного забезпечення, що не відповідає вимогам Ліцензійної угоди, може призвести до цивільно-правових чи кримінальних санкцій.

БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ВИЩЕВИКЛАДЕНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОПІЮВАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ СЕРВЕР ЧИ ОБ’ЄКТ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВІДТВОРЕННЯ АБО ПОШИРЕННЯ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ГАРАНТІЯМИ (ЗА НАЯВНОСТІ ТАКИХ) ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЯКІ-НЕБУДЬ ГАРАНТІЇ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ, КОМПАНІЯ GREENWORKS ЦИМ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ І СТВОРЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ УМОВ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВСІ ГАРАНТІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЯКОЇ-НЕБУДЬ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ВЛАСНОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ АВТОРСЬКІ ПРАВА.

Сторонні веб-сайти

Для вашої зручності Сайт може містити посилання на будь-які сайти в мережі Інтернет, які належать третім особам, а також розміщуються і обслуговуються третіми особами. Компанія GREENWORKS не зобов’язується контролювати та аналізувати контент, що розміщується на таких сторонніх сайтах, а також не відповідає за точність або надійність будь-яких сторонніх веб-сайтів.

Зовнішні посилання на Сайт

Усі посилання на Сайт мають бути схвалені у письмовій формі компанією GREENWORKS, за винятком тих випадків, коли компанія GREENWORKS погоджується на розміщення посилань за умови, що: (I) посилання, яке розміщується, є виключно текстовим посиланням, яке містить лише назву «GREENWORKS», і не містить яких-небудь фірмових знаків компанії GREENWORKS або її ліцензіара; (II) посилання, яке розміщується, «вказує» лише на GREENWORKSTOOLS.EU, а не на більш глибоко вкладені сторінки; (III) посилання, яке розміщується, після його активації користувачем, відображає зазначену сторінку в повноекранному режимі в повністю працездатному і керованому вікні браузера, а не всередині якої-небудь «рамки» на пов’язаному веб-сайті; (IV) зовнішній вигляд, положення та інші властивості посилання, яке розміщується, не створюють помилкового уявлення про те, що якась організація, її діяльність або продукція якимось чином пов’язана з компанією GREENWORKS чи підтримується нею, не завдають шкоди діловій репутації, пов’язаній з ім’ям і торговими марками компанії GREENWORKS та її Афілійованих осіб, і не знижують рівень такої репутації. Компанія GREENWORKS залишає за собою право відкликати згоду на розміщення посилань у будь-який момент часу на власний розсуд.

Виключення передбачуваних гарантій

Незважаючи на заходи, вжиті з метою забезпечення точності інформації про цей Сайт і його безперервної доступності, компанія GREENWORKS не приймає на себе ніякої відповідальності за таке забезпечення. МАТЕРІАЛИ МОЖУТЬ МІСТИТИ НЕТОЧНОСТІ І ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ. КОМПАНІЯ GREENWORKS НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНОСТІ АБО ПОВНОТИ МАТЕРІАЛІВ ЧИ НАДІЙНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ДУМОК, ТВЕРДЖЕНЬ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ НА САЙТІ ЧИ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЬОГО. ВИ ВИЗНАЄТЕ І ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ПОКЛАДАЄТЕСЯ НА ВСІ ТАКІ ДУМКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, ТВЕРДЖЕННЯ, ЗАЯВИ ТА ВІДОМОСТІ ВИКЛЮЧНО НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. УВЕСЬ КОНТЕНТ НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» І «У МІРУ НАДХОДЖЕННЯ». КОМПАНІЯ GREENWORKS ПРЯМО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАПЕВНЕНЬ ЧИ ГАРАНТІЙ, ЯВНО ВИРАЖЕНИХ АБО ТИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, В ТОМУ ЧИСЛІ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, БУДЬ-ЯКІ ГАРАНТІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЧИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКИХ ПРАВ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЇ ЩОДО РОБОТИ ЦЬОГО САЙТУ І ЙОГО ВМІСТУ.

КОМПАНІЯ GREENWORKS НЕ НАДАЄ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ І НЕ РОБИТЬ ЗАПЕВНЕНЬ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ВЕБ-САЙТУ. ВИ ПРИПУСКАЄТЕ, ЩО БУДЬ-ЯКА ВІДПРАВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ МОЖЕ БУТИ ПЕРЕХОПЛЕНА. КОМПАНІЯ GREENWORKS НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВЕБ-САЙТ АБО СЕРВЕРИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСТУПНІСТЬ ЦЬОГО САЙТУ, А ТАКОЖ ЕЛЕКТРОННІ ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО ВІДПРАВЛЯЮТЬСЯ КОМПАНІЄЮ GREENWORKS, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. УСІ ТАКІ ЗАПЕВНЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ, КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЇХНЄ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ. ВИКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕДБАЧУВАНИХ ГАРАНТІЙ ПОШИРЮЄТЬСЯ ТАКОЖ І НА БУДЬ-ЯКІ СТОРОННІ САЙТИ.

Інформація, яка публікується на веб-сайті, може містити посилання або перехресні посилання на товари чи послуги компанії GREENWORKS, не анонсовані або не доступні у вашій країні. Точність такої інформації не може гарантуватися, зокрема оскільки така інформація може зазнавати змін, а також залежати від конкретних вимог та наявності/доступності відповідних товарів або послуг, і такі посилання не мають на увазі наміри компанії GREENWORKS анонсувати такі товари, послуги тощо у вашій країні. Компанія GREENWORKS залишає за собою право на власний розсуд змінювати, коригувати, додавати і вилучати будь-які товари, послуги тощо у будь-який момент і без попереднього повідомлення.

Обмеження відповідальності

КОМПАНІЯ GREENWORKS ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ, ШТРАФНІ, ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ АБО ФАКТИЧНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ОСОБЛИВИМИ ОБСТАВИНАМИ (В ТОМУ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШИХ, ЗБИТКИ ВІД ВТРАТИ КЛІЄНТІВ, НЕУКЛАДЕННЯ КОНТРАКТІВ, НЕОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ, ВТРАТИ ДІЛОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, ДОХОДІВ, ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ВИМУШЕНОГО ПРОСТОЮ), ЩО Є РЕЗУЛЬТАТОМ АБО ВИПЛИВАЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯ ЧИ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ АБО ЙОГО ВМІСТУ, А ТАКОЖ ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ, ТАК САМО ЯК І ТІ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ЦИХ УМОВ ЧИ ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ, НАВІТЬ У ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО КОМПАНІЯ GREENWORKS БУЛА ПОПЕРЕДЖЕНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. НА ДОДАТОК ДО ВИКЛАДЕНИХ ТУТ УМОВ КОМПАНІЯ GREENWORKS ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ, НЕТОЧНОСТІ, ПРОПУСКИ АБО ІНШІ НЕДОЛІКИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ, А ТАКОЖ ЇЇ НЕСВОЄЧАСНІСТЬ, НЕАКТУАЛЬНІСТЬ АБО НЕДОСТОВІРНІСТЬ. ЦЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ТАКОЖ І НА БУДЬ-ЯКІ СТОРОННІ САЙТИ.

Регулююче законодавство та порядок вирішення спорів

Управління, обслуговування та адміністрування цього Сайту здійснюється службовими підрозділами компанії GREENWORKS у Швеції. Компанія GREENWORKS не стверджує, що матеріали, що розміщуються на цьому сайті, є придатними і доступними для використання за межами Швеції. Вхід на Сайт з будь-яких територій, де його вміст є протизаконним, заборонений. На вас покладається відповідальність за дотримання всіх вимог місцевого законодавства в разі входу на цей Сайт з якої-небудь території за межами Швеції. Ця Угода регулюється законодавством Королівства Швеція без урахування його колізійних норм. Розгляд у першій інстанції будь-яких суперечок, що виникають з цієї Угоди, належить до виключної юрисдикції Стокгольмського окружного суду.

Дата останнього оновлення цієї Політики конфіденційності: 26 січня 2018 року.

Privacy Policy