Urban odling

För tillbaka naturen till städerna

Stad och natur – för de flesta människor går dessa två inte ihop. När städer började breda ut sig över hela världen fanns det inte längre plats för naturen, och det gröna byttes för det mesta ut mot gråa byggnader. Konceptet urban odling för dock tillbaka naturen till städerna.  

Det kan verka som om urban odling är en ny trend, men den har sitt ursprung i det gamla Egypten och var oerhört viktig för livsmedelsproduktionen i Tyskland under första och andra världskriget. På sista tiden har urban odling kommit tillbaka. Men vad betyder urban odling och hur fungerar det? I grunden kan man dela in det i två områden: odling i behållare och takodling. Låt oss titta närmare på dessa områden.

Urban gardening

Odling i behållare

Odling i behållare är ett bra val när det inte finns så mycket plats. Därför passar det perfekt i staden. Namnet refererar till hur plantor eller blommor placeras. Istället för att plantera dem i marken så används behållare eller krukor, vilket gör odling i behållare både flyttbar och platseffektiv.  Det är också bra för miljön, då gamla behållare kan återanvändas samtidigt som man sparar pengar. En annan fördel med odling i behållare är att en odling kan placeras var som helst tack vare att den är så flyttbar. Stadens fåglar kommer att tacka dig då de dras till krukorna, särskilt när de innehåller bär eller andra växter som ger nektar och frön.

Roof top garden

Takodling

Många hus har takterrass, så människor började göra dessa grönare och kallade det för takodling. Traditionellt görs takodling för att plantera grönsaker genom att lägga till jord och odlingsbäddar. För att detta ska fungera behövs minst fyra lager så att du inte skadar byggnaden: ett lager för att hindra rötter, ett dränerande lager (som låter vatten passera genom, men inte jorden), ett ogenomträngligt lager och ett isolerande lager.  

Two women planting trees in the city

Varför urban stadsodling?

Köpenhamn har gjort gröna tak obligatoriska med målet att vara utsläppsfria år 2025. Gröna tak kan reducera CO²-utsläpp genom att de filtrerar partiklar i luften och konverterar CO² till syre. Men det är inte allt. De sänker också temperaturen genom att absorbera solljus och skapar ett svalare och mer behagligt klimat i staden. En sidoeffekt är att luftkonditionering inte används lika ofta, vilket leder till minskad energiförbrukning. Urban odling har också positiva effekter på vår hälsa och vårt sociala liv. Odling för människor samman, det är en naturlig avstressare och gör oss glada. Listan på fördelar för oss och vår miljö fortsätter och gör det tydligt att odling inte bara är för människor som lever på landsbygden.

Urban gardening

Fördelarna med urban odling kan inte förnekas och det är enkelt att börja, med liten ansträngning. Om du vill ha mer information om hur du kan göra din stad grönare, besök din lokala trädgårdshandel och få expertråd. 

Urban gardening