Kontrollera mikroklimatet

Trädgårdsklimat och temperatur

Klimatet vi lever i formas och påverkas främst av solen, och i en mindre utsträckning geografi, höjd, vatten och fuktighet, flora och fauna, växthusgaser och många andra faktorer. På en betydligt mindre skala har varje geografisk plats sitt eget mikroklimat – och det gäller även din trädgård. Att förstå och kunna hantera mikroklimatet kan hjälpa dig att optimera tillväxten och hälsan hos din trädgård. Ämnet kan verka svårt och skrämmande, men det är i praktiken mycket enkelt att förstå mikroklimatet i din trädgård med bara lite sunt förnuft.  

Klimatet vi lever i formas och påverkas främst av solen, och i en mindre utsträckning geografi, höjd, vatten och fuktighet, flora och fauna, växthusgaser och många andra faktorer. På en betydligt mindre skala har varje geografisk plats sitt eget mikroklimat – och det gäller även din trädgård. Att förstå och kunna hantera mikroklimatet kan hjälpa dig att optimera tillväxten och hälsan hos din trädgård. Ämnet kan verka svårt och skrämmande, men det är i praktiken mycket enkelt att förstå mikroklimatet i din trädgård med bara lite sunt förnuft.  

Effekter av temperatur och ljus

Temperaturen är inte konstant över alla avgränsade eller öppna ytor. Temperaturen som visas på termometern utanför din köksdörr är inte samma som i andra delar av din trädgård. Ett stycke öppen mark kommer att vara varmare i jämförelse med en yta i skuggan under ett träd, tack vare att den exponeras för solljus. Ett upphöjt område kommer också att vara varmare tack vare att värmen lagras i marken och att området är marginellt närmare solen. Det är självklart att skyddade platser och platser som skuggas från solen kommer att hålla en lägre temperatur. Varför spelar detta roll? Skuggiga områden kommer att ha lägre luftfuktighet och ha en högre nivå av fuktighet. Detta är ledande växtfaktorer för nya skott och ömtåliga plantor. På samma sätt kräver tåligare växter högre temperatur eller mer solljus att de planteras utanför de skuggiga områdena. Om du plötsligt upptäcker kallare eller varmare områden i din trädgård kan detta tyda på frostfickor eller inkräktande plantor som söker vatten. Det kan då vara dags att ta på sig sin detektivhatt, tända pipan och påbörja en utredning.

Beroende av fuktighet och luftcirkulation

Vattenånga i luften hjälper till att fånga värme som reflekteras från marken, vilket hjälper till att reglera temperaturen. Närvaro eller frånvaro av vattenånga (fukt) i luften reflekteras i fuktnivån. Regn och vattenansamlingar i närheten hjälper till att hålla fuktnivån uppe, vilket leder till att värme hålls kvar och att det finns tillgång till vatten. Områden med låg fuktighet kan fortfarande reglera temperaturen i miljön med hjälp av bra luftcirkulation. Som vi alla vet så stiger värme uppåt, vilket betyder att stark luftcirkulation ger vattenångan rörelseenergi att stiga uppåt. Du kan mildra effekten med regelbunden bevattning eller genom att använda sprinklers. Detta är dock bara möjligt under varmare årstider. Under vintern och andra kallare perioder har du begränsade möjligheter att påverka luftcirkulationen, särskilt om det är kraftig blåst. 

Hantera din trädgårds mikroklimat

När du nu förstår de fyra grundläggande faktorerna när det gäller avvikelser i mikroklimatet, vilka åtgärder ska du vidta för att minimera deras negativa påverkan? Plantera alltid unga skott och sticklingar i varma zoner. Du kan identifiera dessa varma zoner genom att regelbundet mäta temperaturen i marken och omgivningen under dagen. Notera detta i en anteckningsbok för att gradvis kunna identifiera varma och kalla punkter. Du kan leda eller hålla vind borta, så arbeta runt det. Använd skjul eller köksväggar som skydd för ömtåliga växtarter. Ha löstagbara nät för att ta udden av blåsten. Styr bort dina grödor från säsongens vindar. Ta regelbundet prover på jorden då bland annat erosion och kallare områden snabbt kan ändra jordens pH-värde. Det finns självklart flera andra åtgärder du kan vidta för att påverka din trädgårds klimat positivt, men dessa åtgärder får dig på rätt väg. När du vant dig vid dessa grundläggande steg kan du utforska mera komplexa lösningar för din trädgård.

Tree in sun