Koloniträdgård 4.0?

Koloniträdgården i cybereran

Konceptet koloniträdgård har funnits sedan 1700-talet. Det fick enormt mycket uppmärksamhet under de båda världskrigen på 1900-talet då det hjälpte till att lindra matbristen i mindre samhällen i Europa. Sedan dess har de aktiva i denna kollektiva, småskaliga livsmedelsproduktion allt mer blivit en äldre grupp. Utvecklingen av hur vi ser på naturen och de etiska aspekterna på livsmedelsproduktion, såväl som uppkomsten och utvecklingen av en miljömedveten generation ”millenials” har plötsligt gett koloniträdgården ett uppsving.

Vad är en koloniträdgård?

En koloniträdgård är en gemensam och icke vinstdrivande odlingsmetod där medlemmarna odlar grödor på ett stycke uppdelad mark. Historiskt delades marken ut av lokala myndigheter till särskilda samhällen under en begränsad tid genom hyresavtal. I många fall fördes dock äganderätten till marken över till samhällena tills vidare. I dessa fall betalas alla skatter och andra avgifter av de nya ägarna. Det har också förekommit att marken delades ut till medlemmarna av adel och rika markägare. Koloniträdgårdar, även kända som kolonilotter, gemensam trädgård, ”victory garden”, krigsträdgård, liten trädgård, ”Kleingarten”, ”Schrebegarten” och andra namn, har funnits sedan historiens början. Det vanligaste exemplet på detta är när härskare, kungar och militära ledare delade ut bitar av erövrat land till medborgare för jordbruk som en belöning och för sociokulturell expansion. I modern tid grundlades konceptet dock i 1700-talets England.

Vad är fördelen med koloniträdgård?

Koloniträdgårdar har många direkta och indirekta fördelar. Några av dessa fördelar är:

Minska ditt koldioxidavtryck

Matproduktion står för ungefär 17 % av det globala koldioxidavtrycket och varje hushåll producerar i genomsnitt 48 ton växthusgaser per år. Odla din egen mat kan hjälpa till att minska din familjs egen påverkan på miljön. Du kommer att sova bättre när du vet att du är minimalt inblandad i kontrollerade skogsbränder för jordbruksmark i utvecklingsländer och användning av fossila bränslen för produktion och distribution av mat. Dessutom kan koloniträdgården fungera som gröna lungor i samhället. Detta är väldigt tydligt i stadsmiljö – förbättringen i luftkvalitén kan verkligen kännas!

Hälsosammare livsstil

20 minuters motion varje dag kan göra underverk när det gäller att minska risken för hjärtsjukdom. Så istället för att tvinga dig själv att springa runt i grannskapet kan du istället spendera tiden genom att arbeta i din egen trädgård. Synen av dina växande grödor, och, ännu bättre, när de mognar och bär frukt kommer att vara all motivation du behöver.

Ekonomiska fördelar

Du förstår säkert redan detta, men priset på grönsaker och frukt du köper i affären inkluderar kostnaderna för mark, arbete, gödsel, vatten, bekämpningsmedel, planterings- och skördeutrustning, distribution (arbete, lastbilar, tåg och lagerlokaler) och mycket annat. 

Psykiskt välbefinnande

Det finns allt fler för att engagemang i odlad mark kan påverka mental hälsa positivt. Människor som spenderar tid i sådana områden får bättre humör, självkänsla och känsla av välbefinnande. De har också lägre stressnivåer tack vare direkt kontakt med naturen. Forskare vid University of Exeter har till och med hittat samband mellan kreativitet och att arbeta i en grön miljö!

Koloniträdgårdar för millenials

Millennial-generationen är välsignad med en mycket bättre förståelse för den påverkan vi har på miljön. De är mycket medvetna om hotet från föroreningar, den pågående skövlingen av Jorden, den grymma kött- och äggproduktionen och de ineffektiva globala nätverken för livsmedelsdistribution. Inte undra på att de är väldigt engagerade i dessa miljömässiga och etiska frågor och sin egen roll i dessa. För att mildra effekterna har många i millenial-generationen anpassat sin livsstil till att återvinna, minska avfall och stödja hållbara livsmedelskällor. Det är väldigt uppenbart att nästa steg i deras utveckling skulle komma i form av att odla sin egen mat. Uppfödning av boskap för konsumtion är logistiskt omöjligt för de allra flesta, men att odla sina egna grönsaker och frukt i avsedda områden är något de flesta kan uppnå – därför har intresset för kolonilotter ökad i denna medvetna grupp. Om du vill utforska möjligheterna för att producera din egen mat, så är det bästa stället att börja att gå med i en koloniträdgårdsorganisation i ditt land. Om du får möjlighet kan du ansöka om mark som planeras att delas ut. Det kan ta tid, men med tanke på priset på mark nuförtiden är det absolut värt väntan!

Allotment gardening