Hugga ner träd

Få mer plats I trädgården

Träd är majestätiska landmärken, habitat och ger dessutom skugga. De är också återvinningscenter för koldioxid. Det kommer dock att uppstå situationer när du behöver hugga ner ett träd. Trädet kan vara ruttet inuti, vara drabbat av sjukdom, dött eller bara blockerar utsikten. Det smarta är att låta yrkesmän göra jobbet, eftersom det kräver skicklighet och dessutom är farligt. Ett enda fel eller missberäkning kan leda till personskador, skador på byggnader och livsfara.

Ibland är dock trädet som behöver huggas ner ganska litet och det är vettigt att göra det själv istället för att slösa tusentals kronor på ett jobb som tar 10 minuter. Om du verkligen tycker det ska du läsa våra tips nedan innan du börjar. Det kan förhindra att du råkar ut för dryga böter eller att du förlorar lemmar eller livet.

Cutting branches

Får du hugga ner träd i ditt eget hem?

Lagstiftningen är faktiskt olika beroende på var du bor. Även om du planterade trädet för 10 år sedan kan du behöva tillstånd för att hugga ner det. Ibland behöver du tillstånd från en certifierad arborist som inspekterar trädet för att kontrollera att det inte är en skyddad art och att nedtagningen inte kan skada personer som bor i närheten. Så innan du gör någonting, kontakta lokala myndigheter. Ansök om tillämpliga tillstånd och betala alla avgifter som krävs. Vänta på tillståndet innan du tar nästa steg.

Greenworks chainsaw

Har du verktygen?

I motsats till vad många tror så är du förmodligen inte stark eller uthållig nog för att hugga ner ett träd med en yxa. Risken för skador är också högre om du använder en yxa. Du behöver därför en motorsåg. Storleken på motorsågen beror i hög grad på trädets diameter. Det är alltid en god idé att vässa och olja bladet på motorsågen i förväg. Du behöver också några andra verktyg för uppgiften, såsom avverkningskilar, en slägga, rep och en yxa (att göra snabba hugg med om det behövs).

Du behöver också en hjälm, skyddsglasögon, ett par handskar och arbetskläder på hela kroppen, som helst ska täcka alla utsatta delar av din hud (sågspån och damm kan, precis som insekter, orsaka irritation). Nu är du redo. Så hur hugger man då ner ett träd?

Cutting a trunk

Tekniker för att fälla ett träd

Följ instruktionerna nedan noggrant. Tekniken nedan har utvecklats över hundratals år, så du behöver inte improvisera- det för inget gott med sig.

  1. Uppskatta höjden på trädet.
  2. Bestäm vilken riktning trädet ska falla i. Fallriktningen ska mot en öppen yta utan hinder.  
  3. Använd motorsågen för att såga en skåra i trädet. Skåran ska vara mot fallriktningen. Skåran bör vara åtminstone halvvägs genom trädet. Detta är det moment som tar mest tid.
  4. Knyt ett rep runt trädet och dra ut repet i fallriktningen. Om du tappar kontroll över trädet och det faller i en annan riktning, dra i repet för att styra det rätt.
  5. Gå till motsatt sida från skåran och gör ett snitt med motorsågen igen. Medan snittet kommer närmare skåran kommer trädet att börja falla. Om det lutar i fel riktning, styr det rätt med repet.
  6. Gå undan från trädet då basen kan fara upp några meter när toppen landar på marken.

Det är allt. Du har framgångsrikt huggit ner ett träd och bekräftat din manlighet. Du kommer nu att bemötas med aktning av dina jämlikar. Sola dig i glansen av att vara en urban skogshuggare.

Woman cutting tree