Hållbar odling - Producera kompost

Revolutionera hemmaodlingen

Hållbar odling har blivit ett populärt uttryck inom miljörörelsen de senaste åren. Men vad betyder det egentligen? I grunden är hållbar odling ett koncept som handlar om att skapa fysisk, psykisk och visuell näring genom att använda naturliga resurser utan att störa existerande ekosystem eller öka koldioxidavtrycket. Resurserna kan vara i form av land, vatten, frön, gödsel och mycket annat. Den grundläggande principen bakom hållbar odling är hållbar produktion och respekt för miljön. Oavsett om du vill börja med hållbar odling eller om du bara funderar över att gå med i rörelsen, har vi satt samman flera tips och miljövänliga knep nedan som kan hjälpa dig på vägen.

Kompost är en allmän term som används för förmultnat organiskt material såsom löv, blommor, frukt, grenar, kvistar, bark, döda insekter etcetera. Den är mycket välgörande för odlingsjord då den förbättrar näringsvärdet i jorden. Dessutom förbättrar den förmågan att hålla kvar vatten och den interna bevattningen i jorden. Med andra ord ger kompost friskare och mer produktiv jord. Tack vare sina egenskaper är kompost en viktig komponent i hållbar odling. Den hjälper till att återvinna naturligt avfall från trädgården och minskar tiden, ansträngningen och kostnaderna med att göra sig av med trädgårdsavfall. Kompost kan visserligen köpas från jordbruk och marknader, men varje odlare med självaktning borde verkligen prova att göra sin egen. Det är inte så svårt!

Compost

Första steget består i att samla ihop avfall från trädgården. Om din trädgård är på balkongen eller i köket gäller samma princip – gör bara nödvändiga och logiska justeringar. Därefter ska du samla ihop avfallet i en behållare (eller flera). Att samla ihop det görs en gång, eftersom trädgårdar och djuren som lever i dem skapar avfall dagligen. Glöm inte att inkludera klippt gräs och trimmade grenar i komposthögen. För att stimulera förmultningen ska du tillföra lite vatten i högen. Kör ner händerna och blanda runt alltihop. Om du vill snabba på processen kan du blanda i 10-10-10 gödsel, en sorts gödselmedel som består av 10% koncentration av kväve, fosfor och kalium. För att försäkra dig om att det finns tillräckligt med syre för bakterierna och andra mikroorganismer under förmultningsprocessen, ska du blanda högen varannan vecka. Om du känner att den håller på att torka kan du stänka i lite vatten i högen. Förmultningen i din kompost är färdig efter ungefär tre till fyra månader under sommaren och våren – det kan ta så lång tid som fem till åtta månader under hösten och vintern.

När du sprider ut din färska kompost, gör det inte under regniga årstider. Kompost behöver flera dagar på sig för att etablera sig och regnvatten betyder att materialet kan spolas bort och samlas på ett ställe i trädgården (vanligen den lägsta punkten).

Compost