Hållbar odling - Plantera träd

Revolutionera hemmaodlingen

Hållbar odling har blivit ett populärt uttryck inom miljörörelsen de senaste åren. Men vad betyder det egentligen? I grunden är hållbar odling ett koncept som handlar om att skapa fysisk, psykisk och visuell näring genom att använda naturliga resurser utan att störa existerande ekosystem eller öka koldioxidavtrycket. Resurserna kan vara i form av land, vatten, frön, gödsel och mycket annat. Den grundläggande principen bakom hållbar odling är hållbar produktion och respekt för miljön. Oavsett om du vill börja med hållbar odling eller om du bara funderar över att gå med i rörelsen, har vi satt samman flera tips och miljövänliga knep nedan som kan hjälpa dig på vägen.

Vid första anblick kan plantera träd i din hållbara trädgård verka lite överdrivet. Fördelarna är dock många och påtagliga – ofta på en personlig nivå. De två främsta fördelarna är dock: Bekämpa klimatförändringarna. Nej, ett enda träd gör inte så stor skillnad. Men ett enda träd i miljoner hem gör det. Gör din del när det gäller att bekämpa globala klimatförändringar och minska växthusgaserna i vår atmosfär. Ett enda träd hjälper också till att minska ditt och din familjs miljöpåverkan.Träd sänker också koldioxidnivåerna. Farliga ämnen som koldioxid (CO2) och koloxid (CO) sugs från luften under fotosyntesen och omvandlas till fast form som socker (såsom glukos och stärkelse). Dessa lagras sedan i löv, grenar och rötter. Var en del av lösningen, inspirera till förändring i din familj och samhälle och föregå med exempel.  

Trees

Sänk elräkningen. Träd ger bra skugga från solen under dagen, särskilt på våren och sommaren. Det är till och med så att skugga på 17 % av ditt hus kan sänka din elräkning med upp till 100 kronor. Två eller tre strategiskt placerade träd runt huset kan till och med få ner kostnaderna med det dubbla! Bortsett från skugga, sänker träd också temperaturen i området runt omkring dem tack vare vattenånga. Enligt en studie är den sammanlagda kyleffekten hos ett enda vuxet träd lika stor som en vanlig luftkonditionering! Men det är inte allt! Under vintern fäller lövträd sina löv, vilket låter solljus nå huset och ökar innetemperaturen. Så det medför inga extra kostnader på vintern att äga ett träd! Att plantera träd verkar inte längre så överdrivet, eller hur?

Plant trees