Hållbar odling - Odla dina egna grönsaker

Revolutionera hemmaodlingen

Hållbar odling har blivit ett populärt uttryck inom miljörörelsen de senaste åren. Men vad betyder det egentligen? I grunden är hållbar odling ett koncept som handlar om att skapa fysisk, psykisk och visuell näring genom att använda naturliga resurser utan att störa existerande ekosystem eller öka koldioxidavtrycket. Resurserna kan vara i form av land, vatten, frön, gödsel och mycket annat. Den grundläggande principen bakom hållbar odling är hållbar produktion och respekt för miljön. Oavsett om du vill börja med hållbar odling eller om du bara funderar över att gå med i rörelsen, har vi satt samman flera tips och miljövänliga knep nedan som kan hjälpa dig på vägen.

Du behöver inte ta på dig hängselbyxor, skaffa en sydstatsdialekt eller tugga tobak för att odla grönsaker, frukt eller bär i din egen trädgård – du kan skapa en blomstrande odling med bara några krukor. Oavsett om du planerar att odla grönsaker i trädgården, köket eller till och med på balkongen, ligger nyckeln i att ha bra jord och ett främjande klimat för de arter du odlar. Därför bör du, innan du påbörjar ett planteringsprojekt, inspektera jorden för att avgöra pH-värdet. En del källor föreslår att man balanserar upp sur jord till 7, men vissa växter, såsom persilja och blåbär, trivs bra i sur jord. Härnäst kan du undersöka existerande trädgårdar och jordbruk i ditt område för att avgöra vilken gröda som fungerar bäst i klimatet. Förlita dig inte bara på litteraturen när du väljer växter, för klimatet kan inte bara förändras, mikroklimat är också en faktor – området du lever i kan ha sitt eget unika klimat där bara vissa växtarter kan växa bra.

Grow your own

Du bör också fokusera på att öka näringsvärdet i jorden. En effektiv genväg för att öka näringsvärdet och kvävehalten i jorden är genom att sprida ut naturlig gödsel på den. Det är en bonus om marken har brukats i förväg för att försäkra sig om att gödseln går djupare ner. Ett långsammare, men lika effektivt men mindre illaluktande sätt är att använda miljövänliga gödselmedel eller kompost. Det senare är faktiskt att föredra eftersom den kan fylla samma funktion som löv och grenar i skogen – de ger skydd och isolering till jorden. Annars riskerar jorden att utsättas för vind och vattenerosion. När du gjort dessa grundläggande förberedelser har chansen att din trädgård ska bli lyckad växt avsevärt.

Cucumber