Bin och gräsmatteskötsel

Vår symbiotiska koppling till pollinerare

Pollinerare spelar en avgörande roll i den globala produktionen av grödor. Nästan 80 % av alla grödor förlitar sig på pollinerare såsom bin, getingar, myror, fjärilar och fåglar. Servicen dessa djur erbjuder har uppskattats vara värd mer än 3 miljarder dollar varje år! Även i vanliga trädgårdar hjälper pollinerarna till att pollinera blommor och växter, vilket bidrar till en betydande ökning av blommor, grönsaker och frukt. Till och med gräsmattan har nytta av pollinerare – pollinerade gräsmattor blir mer motståndskraftiga mot miljömässig stress. Förutom detta så är det moraliskt och socialt ansvarsfullt att förvandla gräsmattor till pollinerarnas habitat, med anledning av arbetsbinas mystiska försvinnande – vilket har blivit en riktig kris! I ljuset av allt detta är det ingen överraskning att många gräsmatteinnehavare ändrar sin rutin för underhåll för att dra till sig fler pollinerare.

Att skapa en bi-vänlig gräsmatta

Alla älskar en välansad gräsmatta. Det har blivit en del av livet i villaförorten att klippa gräsmattan varje helg. Studier har dock visat att klippa mer sällan kan ha en positiv effekt på att attrahera bin och andra pollinerare. Att klippa gräsmattan med tre veckors mellanrum kan till och med öka blomningen i gräsmattan så mycket som 2,5 gånger! Ett treveckorsintervall låter också gräset utveckla blomhuvuden som drar till sig pollinerare. Det längre gräset förbättrar också bibehållande av fukt, vilket är en fördel för både gräset och pollinerarna. Om tre veckor låter som för lång tid för din smak, fundera på om du kan klippa en avskild del av gräsmattan mer sällan än resten. Detta lämnar kvar ett habitat som bin kan samlas i.

Välj rätt blommor och växter

De flesta gräsmattor har rabatter och till och med häckar längs kanterna. Öka attraktionskraften hos blommorna och växterna genom att plantera inhemska arter som bin är kända för att älska.  

För blommor och örter kan du välja arter som innehåller jämförelsevis högre halter av nektar. Detta är till exempel engelsk lavendel, lackviol, zinnior, rosmarin och basilika. Blanda färgerna – bin dras till starka färger! När det gäller växter, överväg att plantera tiggarnöt, chrysothamnus, backtimjan och åkerbinda – dessa växter är antagligen som en restaurang för bin!  Det är viktigt att inkludera perenner bland dina blommor och växter för att försäkra dig om att det alltid finns något som drar till sig pollinerare till din gräsmatta, även mitt i vintern.

Andra metoder för att attrahera bin till din gräsmatta

Om du gillar tanken på att bli en bi-räddare, finns några fler sätt att locka dem till gräsmattan.

  1. Bygg bihotell: Om du har ett dött träd på eller vi din gräsmatta, såga av grenarna (av säkerhetsskäl) och borra flera hål på några tjocka grenar. De kommer inte att bygga bo i ett dött träd, så du behöver inte oroa dig för det. Hålen kan däremot fungera som tillfälliga skydd.
  2. Använd inte bekämpningsmedel: Bin gillar inte lukten och smaken av bekämpningsmedel. Även om de är desperata så kommer de så småningom att dö av förgiftning av besprutad nektar och fukt. 

Resultaten är inte omedelbara, särskilt inte om din gräsmatta inte har några blommor eller växter, så ha lite tålamod. Däremot kommer dessa åtgärder att hjälpa till att redan med en gång förbättra det lokala ekosystemet.

Bumblebee